Promluvte
si s někým,

kdo je v podobné situaci jako vy.

Cochlear a naši dobrovolníci vás rádi podpoří na vaší cestě za lepším sluchem.

Pokud se zajímáte o sluchové implantáty, mohou se objevit různé otázky a nejasnosti. Proto je dobré, když si o nich můžete promluvit s ostatními. Dobrovolníci Cochlear jsou lidé, kteří již mají sluchový implantát od Cochlearu. Cochlear má velkou komunitu dobrovolníků, kteří se těší na to, až se s Vámi podělí o své pozitivní zkušenosti. Navázat kontakt je možno individuálně, ve skupinách, telefonicky nebo přes email – tak, jak je vám to nejpohodlnější.

Chtěli byste navázat kontakt s dobrovolníkem?

Spojit se s dobrovolníkem

Pro lepší představu představujeme příběh čtyř dobrovolníků.

Petra, uživatelka sluchového procesoru Cochlear™ Kanso® a sluchadla (ReSound)

Druh ztráty sluchu: percepční ztráta sluchu

„Po narození dcer jsem postupně ztrácela sluch. Nejprve slábly zvuky, později jsem přestávala rozumět běžné mluvě. Díky starší dceři, která má kochleární implantát od dvou let, nebylo rozhodnutí těžké. Byla mou inspirací a motivací.“

Vavříkovi, příběh neobyčejné rodiny

3 uživatelé sluchových procesorů Cochlear™ Nucleus 7®

„První kochleární implantáty v naší rodině dostal náš starší syn Viki. Už ve 14 měsících se stal uživatelem dvou kochleárních systémů. Letos to jsou 3 roky od operace a jeho výsledky předčily naše očekávání. Díky kochleárnímu implantátu má vynikající sluch, velký řečový apetit a jeho slovní zásoba je na jeho věk neuvěřitelně bohatá. Poté následoval mladší bráška Vojtík, uživatel řečového procesoru Nucleus 7® a sluchadla Resound. Jeho rozvoj řeči je stejně bouřlivý jako u Vikiho. Nově je uživatelem i tatínek a v blízké době bude následovat i maminka. Budeme tak celá rodina ‚kochlíků‘.“

Katka, uživatelka systému Cochlear™ Nucleus® (oboustranně)

Druh ztráty sluchu: Ztráta sluchu po meningitidě ve 2 letech

„Díky kochleárním implantátům dokážu i to, o čem se mi dříve ani nesnilo. Otvírají mi dveře ke komunikaci s celým světem a i po mnoha letech s kochleárními implantáty stále objevuju nové věci a zvuky. Tento technologický zázrak mě naprosto fascinuje a jsem ráda, že mohu žít právě v této době, která přináší tak úžasné technické možnosti.“

Denisa, uživatelka systému Cochlear™ Baha® Super Power

Druh ztráty sluchu: Jednostranná hluchota

„Mám jednostrannou hluchotu a Baha 5 Super Power mi pomáhá každý den v různých situacích. Jak v práci při komunikaci, tak venku k poslechu zvuků přírody. Díky kostnímu řešení Baha 5 Super Power slyším zvuky, o kterých jsem dřív ani nevěděla.“